Vés al contingut (premeu Retorn)

Introducció al micro PC Raspberry Pi i les aplicacions bàsiques.

 

El curs pretén donar a conèixer el micro PC Raspberry Pi raspberrypi.org) al professorat d’àrees STEM (ciències, tecnologia, matemàtiques, físiques, informàtica i comunicacions, etc.) de CCFF, batxillerat, ESO i primària.

Actualment hom reconeix que aquest producte innovador té un potencial molt elevat per acostar els coneixements específics de tecnologia i programació als estudiants amb interès per les ciències, enginyeries i matemàtiques.

La Raspberry Pi és un producte nou que ha esdevingut en poc temps imprescindible i versàtil, al mateix nivell que els entorns Arduino i Lego Mindstorms, als quals complementa perfectament i n’expandeix les possibilitats en múltiples fronts. El cost d’aquest component, d’uns 50 € i 50 € més amb els complements bàsics, el fa assequible a pràcticament tota la comunitat educativa; fins i tot els estudiant el poden adquirir per continuar practicant a casa. En tractar-se essencialment d’un PC Linux no té despeses associades al programari, i en tot cas, sols cal adquirir, segons sigui l’orientació docent que se li vulgui donar, targetes kit i components electrònics també molt assequibles que fins i tot són compatibles amb l’altre entorn Arduino.

És tracta ben bé de la plataforma ideal per aprendre i descobrir en format de petits projectes i exercicis senzills que es van fer créixer poc a poc en complexitat, gran part de la tecnologia rere la programació i l’electrònica. Acostarem als estudiants al disseny de projectes i aplicacions, als muntatges i prototipatge, i a les mesures de laboratori.

Es proposa un curs de formació bàsica sobre aquest producte i les seves potencialitats en diverses vessants, l’anàlisi i classificació dels circuits i complements que s’hi poden connectar, la revisió bibliogràfica, les comunitats web i xarxes socials generades al seu voltat i l’orientació a l’hora de preparar materials d’estudi per als col·lectius d’estudiants esmentats.

Els participants que ho vulguin poden portar l’ordinador portàtil o tauleta.

Destinataris

Professorat de secundària de ciències experimentals, matemàtiques i tecnologia i de cicles formatius d'Electricitat i electrònica

Objectius

 Una vegada finalitzat el curs, els participants seran capaços de: 

 •  Explicar la potencialitat de la Raspberry Pi a l’entorn educatiu en què desenvolupen la seva tasca. 
 •  Ordenar per àrees d’aplicació els programaris i complements disponibles. 
 •  Preparar materials docents amb diverses orientacions (matemàtiques, programació, tecnologia, etc.) per fer pràctiques o treballs basades en aquest producte i els seus complements. 
 •  Examinar les possibilitats d’introduir aquests recursos a la programació de les matèries de secundària i primària, i organitzar si s’escau un laboratori o aula de formació a tal efecte. 
 •  Comparar les possibilitats de la Raspberry Pi amb els altres entorns Arduino, BeagleBoard i Lego Mindstorms i explicar com es poden complementar. 
 •  Valorar el desplegament de competències genèriques que implica incorporar aquest producte al currículum: treball en equip, gestió i execució de projectes, anglès, etc.


Dates

Del 3 al 7 de juliol (de 9:00 a 14:00).


Càrrega horària

30 hores (25 presencials + 5 no presencials).

 

Pla de Treball

Durada del curs 30 hores. El pla de treball inclou:

(1) 5 sessions de 5 hores amb:

- Especificacions de l’exercici o projecte guiat

- Plantejament de la solució

- Desenvolupament i muntatge

- Verificació de funcionament amb anàlisi de resultats

(2) Una sessió final de 5 hores en què els participants realitzaran un projecte addicional amb autonomia, que també documentaran.


Temari

1. Descripció del micro-PC Raspberry Pi. Microprocessador SoC ARM. Instal·lació i configuració de l’equip.

2. Configuració de la connexió a internet, data i hora.

3. Sistema operatiu Raspbian (Linux). Comandaments bàsics. Mode gràfic i consola de text.

4. Connexió i ús remot (VNC, PuTTY, SFTP, etc.)

5. L'escriptori Raspbian: Ofimàtica, jocs, àudio, vídeo, servidor de fitxers, ownCloud, etc.

6. Centre multimèdia, imatge i so. KODI.

7. Aplicacions educatives: Wolfram mathematica, simulació de circuits, Arduino IDE, etc.

8. Servidor de web (LAMP). Webs lleugeres WordPress, MS Expression Web.

9. Programació en Python.

10. Altres llenguatges de programació: Scratch, WiringPi, C, Processing, LabView, etc.

11. Accés al port E/S GPIO. Circuits bàsics amb LED, interruptors i polsadors.

12. Màquines d'estats finits (FSM), sensors i actuadors digitals, estil de programació

13. I2C - Visualitzador LCD, Targetes HAT

14. I2C - Rellotge en temps real RTC i EEPROM externa.

15. PI/I2C: Sensors i actuadors avançats, A/D i D/A.

16. UART: Connexió Bluetooth / WiFi amb Arduino.

17. UART: XBee, xarxa de sensors en malla sense fils

18. Bus dedicat: Imatges i vídeo. La càmera de la Raspberry Pi

Certificació

La certificació a les persones participants estarà supeditada a la prèvia inscripció i acceptació pel mitjà establert (electrònicament a través del web) i a l'assistència a un mínim del 80% de les hores totals de l'activitat.

Els certificats s'obtindran a través del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/)

 

Procés d'inscripció a l'activitat

 1. Cal que el professorat s'inscrigui a través del web de l'ICE de la UPC(obriu en una finestra nova) (a partir del 15 de maig i fins el 14 de juny). Si no ets professor/a però t'interessa la temàtica del curs també pots inscriure't enviant un correu a cbl.relacions.externes@upc.edu.
  1. Abans del 15 de juny rebreu la confirmació de si heu estat o no acceptats a l'activitat.
  2. Un cop confirmada l'adjudicació de la plaça al curs, caldrà realitzar el pagament, amb data límit 23 de juny  fent un ingrés de 60€ al compte corrent ES31 2100 0655 70 0200340134, tot indicant RASPBERRY - CASTECHDEFELS+ COGNOM 1  + COGNOM2 + NOM

  Heu d'enviar el comprovant de pagament a l'adreça: